สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
แผน PDP ภาคประชาชน (NEP ภาคประชาชน)

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

In-House Training

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร … [ อ่านต่อ ]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Online เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าของระบบอากาศอัด

จากสถานการณ์การปรับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อการลดต้นทุนด้านพลังงานที่สำคัญ ดังนั้น สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าของระบบอากาศอัด” ...
07 ก.ค. 2022
09:00 - 16:00

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการพลังงาน และเทคโนโลยี

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ...
27 ก.ค. 2022
09:00 - 12:00
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
No event found!

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Online เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าของระบบอากาศอัด

จากสถานการณ์การปรับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อการลดต้นทุนด้านพลังงานที่สำคัญ ดังนั้น สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าของระบบอากาศอัด” ...
07 ก.ค. 2022
09:00 - 16:00
No event found!

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการพลังงาน และเทคโนโลยี

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ...
27 ก.ค. 2022
09:00 - 12:00
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
No event found!
No event found!
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลด้านพลังงาน

ข้อมูลด้านพลังงาน พลังงานและเทคโนโลยีน่ารู้ ตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

แผน PDP ภาคประชาชน (NEP ภาคประชาชน)

1-COVID

ผู้สนับสนุน