กิจกรรม/อบรม-เยี่ยมชม

เมษายน 2020

ขอเชิญอบรม“เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ”

ราคาค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันกับความจำเป็นในการใช้พลังงานต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ” ...
30 เมษายน 2020
08:30 - 16:30
ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3

          ตามที่สถาบันพลังงานฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – ...
30 เมษายน 2020
09:00 - 18:00
ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา
No event found!
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) : 87