กิจกรรม/อบรม-เยี่ยมชม

กันยายน 2022

งานสัมมนาวิชาการ Energy Symposium 2022

กลับมาอีกครั้ง !!!!สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2022เรื่อง การปรับตัว และความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมไทย ต่อวิกฤตพลังงานโลกในวันจันทร์ที่ 12 ...
12 กันยายน 2022
08:00 - 16:30
No event found!
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :2136