กิจกรรม/อบรม-เยี่ยมชม

มีนาคม 2021

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่เกิดขึ้น  ซึ่งการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงต้องใช้พลังงานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง หากแต่ “จะทำอย่างไร” เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้”           สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ...
04 มีนาคม 2021
09:00 - 12:00
Online (Webinar)
No event found!
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :1248