กิจกรรม/อบรม-เยี่ยมชม

เมษายน 2020

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รับสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่น รับเงินสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท, การอบรมด้านพลังงาน, การเยี่ยมชมโรงงาน และ ...
04 เมษายน 2020 - 31 ตุลาคม 2020
08:00 - 18:00
ตุลาคม 2020

กิจกรรมพลังงานสัญจร ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 13”  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 8-9 ...
08 ตุลาคม 2020 - 09 ตุลาคม 2020
All Day
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology

          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology 5 ภูมิภาค กิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา Immersive ...
16 ตุลาคม 2020 - 03 พฤศจิกายน 2020
All Day
No event found!
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :429