กิจกรรม/อบรม-เยี่ยมชม

เมษายน 2020

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รับสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่น รับเงินสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท, การอบรมด้านพลังงาน, การเยี่ยมชมโรงงาน และ ...
04 เมษายน 2020 - 31 ตุลาคม 2020
08:00 - 18:00
กันยายน 2020

งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 หัวข้อ“อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน”

!!! ปัจจุบันทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทานด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ภาคอุตสาหกรรมจะรับมือและปรับตัวอย่างไร? เพื่อตอบรับ New Normal ทั้งด้านพลังงานและวิถีการดำเนินชีวิตหลังจากสถานการณ์โควิดครั้งนี้   สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 ในรูปแบบพิเศษ Online (Webinar) หัวข้อ“อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน”  พบกับสัมภาษณ์พิเศษ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ...
17 กันยายน 2020
13:30 - 17:00
No event found!
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :214