อัตราค่าลงโฆษณาวารสาร Energy Focus ประจำปี 2566

ชื่อหนังสือ

Energy Focus Journal

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ จำนวนกว่า 14,000 ราย ครอบคลุม 47 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป

ขนาดหนังสือ

A4 (8.25 x 11.5 นิ้ว)

จำนวนหน้า

40 หน้า

รูปแบบ

รูปเล่มและอีบุ๊ค

การเผยแพร่

สัปดาห์แรกของไตรมาสถัดไป

กระดาษ

ปกอาร์ตด้าน 190 แกรม เนื้อในอาร์ตด้านหนา 105 แกรม

พิมพ์

ระบบออฟเซท 4 สี

การจัดพิมพ์

ปลายสัปดาห์ที่ 4 ของแต่ละไตรมาส

ท่านสามารถอ่านวารสาร Energy Focus ในรูปแบบ E-Book ได้ที่ วารสาร – สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (fti.or.th)

อัตราค่าลงโฆษณา (Advertising Rate)
รายละเอียด ราคาพิเศษลง4 ฉบับ* ราคาแยกฉบับ*

ราคาสมาชิก ส.อ.ท./ ฉบับ

ราคาบุคคลทั่วไป/ฉบับ

1. ปกหน้าด้านใน (Inside Front Cover) 23,000×4 = 92,000 25,000 27,000
2. ในเล่มเต็มหน้า (Page 4 – 34) 15,000×4 = 60,000 18,000 20,000
3. ในเล่มเต็มหน้าคู่
(หน้าโฆษณาพร้อมบทความ)
21,000×4 = 84,000 23,000 25,000
4. ปกหลังด้านใน (Inside Back Cover) 23,000×4 = 92,000 25,000 27,000
5. ปกหลังด้านนอก (Outside Back Cover) 36,000×4 = 144,000 40,000 44,000


หมายเหตุ

1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)

2. โปรดนำส่งอาร์ตเวิร์คโปรแกรม illustrator ภายในเดือนที่ 2 ของแต่ละไตรมาส

เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :741