Gas Grows Zerotopia 25-26 พฤศจิการยน 2565 Conference & Exhibition ที่ให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงานแบบครบวงจร ณ ศูนย์ประชุม ไบเทคบางนา

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณอานัดดา สุขวารี…

กฟน. จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการนำร่องฯ ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ในวันที่ 19, 26 กันยายน และ 3, 10 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่ DR…