ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
(The Institute of Industrial Energy)
** บริษัทที่สนใจลงประชาสัมพันธ์ Banner Link บนเว็บไซต์ต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยทางสถาบันฯ จะมีการพิจารณาก่อนนำ Banner ลงประชาสัมพันธ์

อัตราโฆษณา Banner Link ด้านหน้าเว็บไซต์

ขนาด 365x225 Pixel

ระยะเวลา 12 เดือน
  • ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 45,000 บาท

  • ราคาทั่วไป 52,000 บาท

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) สถาบันพลังงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ Banner ออกจากหน้าเว็บไซต์หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่เผยแพร่ไม่เหมาะสมหรือเป็นเท็จ

ขนาด 250x160 Pixel

ระยะเวลา 12 เดือน
  • ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 25,000 บาท

  • ราคาทั่วไป 32,000 บาท

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) สถาบันพลังงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ Banner ออกจากหน้าเว็บไซต์หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่เผยแพร่ไม่เหมาะสมหรือเป็นเท็จ

เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :1995