สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
ติดต่อสถาบันฯ
CONTACT IIE

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

In-House Training

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร … [ อ่านต่อ ]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์

           สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO ในวันศุกร์ที่ ...
21 ก.พ. 2020
08:00 - 12:00
ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม โครงการที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีและ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีเยี่ยมชมโครงการที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงานทดแทน โครงการเชื้อเพลิงทดแทนอย่างบูรณาการจากก๊าซชีวภาพน้ำเสียการนำก๊าซชีวภาพน้ำเสียมาผลิตเป็นพลังงานเพื่อลดการใช้น้ำมันเตาและถ่านหิน (รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน จากการประกวด Thailand ...
27 ก.พ. 2020
06:30 - 17:00
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีและ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
No event found!

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์

           สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO ในวันศุกร์ที่ ...
21 ก.พ. 2020
08:00 - 12:00
ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3

ราคาค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันกับความจำเป็นในการใช้พลังงานต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ” ...
20 มี.ค. 2020
09:00 - 15:30
ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
No event found!

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม โครงการที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีและ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีเยี่ยมชมโครงการที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงานทดแทน โครงการเชื้อเพลิงทดแทนอย่างบูรณาการจากก๊าซชีวภาพน้ำเสียการนำก๊าซชีวภาพน้ำเสียมาผลิตเป็นพลังงานเพื่อลดการใช้น้ำมันเตาและถ่านหิน (รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน จากการประกวด Thailand ...
27 ก.พ. 2020
06:30 - 17:00
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีและ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กิจกรรมพลังงานสัญจรครั้งที่ 13 @จ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

           สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน“พลังงานสัญจร ครั้งที่ 13”  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ...
12 มี.ค. 2020 - 13 มี.ค. 2020
08:00 - 18:00
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
No event found!
No event found!
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดทำวีดีทัศน์ด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการสามารถศึกษาและนำไปปรับใช้ในองค์กรและหน่วยงานของตนเองได้