สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
ติดต่อสถาบันฯ
CONTACT IIE

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

In-House Training

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร … [ อ่านต่อ ]

ขอเชิญอบรม“เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ”

ราคาค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันกับความจำเป็นในการใช้พลังงานต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ” ...
30 เม.ย. 2020
08:30 - 16:30
ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3

          ตามที่สถาบันพลังงานฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – ...
30 เม.ย. 2020
09:00 - 18:00
ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา
No event found!

ขอเชิญอบรม“เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ”

ราคาค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันกับความจำเป็นในการใช้พลังงานต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ” ...
30 เม.ย. 2020
08:30 - 16:30
ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3

          ตามที่สถาบันพลังงานฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – ...
30 เม.ย. 2020
09:00 - 18:00
ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา
No event found!
No event found!
No event found!
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดทำวีดีทัศน์ด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการสามารถศึกษาและนำไปปรับใช้ในองค์กรและหน่วยงานของตนเองได้