สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
แผน PDP ภาคประชาชน (NEP ภาคประชาชน)

แบบแสดงความคิดเห็นและเอกสารประกอบการประชุม

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

In-House Training

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร … [ อ่านต่อ ]

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผน PDP ภาคประชาชน (NEP ภาคประชาชน) สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านพลังงาน ในระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผน PDP ภาคประชาชน (NEP ภาคประชาชน) ...
25 พ.ย. 2021 - 01 ธ.ค. 2021
All Day
No event found!
No event found!
No event found!
No event found!

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผน PDP ภาคประชาชน (NEP ภาคประชาชน) สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านพลังงาน ในระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผน PDP ภาคประชาชน (NEP ภาคประชาชน) ...
25 พ.ย. 2021 - 01 ธ.ค. 2021
All Day
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลด้านพลังงาน

ข้อมูลด้านพลังงาน พลังงานและเทคโนโลยีน่ารู้ ตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special Webinar

1-COVID

ผู้สนับสนุน