สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
IIE e-Learning
สื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง AR/VR  (Preliminary Energy audit by AR/VR)

เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมด้วย Immersive Technology คนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่า Immersive Technology มากนัก ได้เห็นหรือได้ยินครั้งแรกอาจจะไม่ทราบว่าคือเทคโนโลยีอะไร แต่หากบอกว่ามันคือ VR (Virtual ...
28 ก.ย. 2023
08:30 - 15:30
ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2023 เรื่อง ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยกับความผันผวนด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพลังงานในกระแสภาวะโลกร้อน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2023 เรื่อง“ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยกับความผันผวนด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพลังงานในกระแสภาวะโลกร้อน” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566เวลา 08.00 - ...
11 ต.ค. 2023
08:30 - 16:30
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
No event found!

แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง AR/VR  (Preliminary Energy audit by AR/VR)

เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมด้วย Immersive Technology คนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่า Immersive Technology มากนัก ได้เห็นหรือได้ยินครั้งแรกอาจจะไม่ทราบว่าคือเทคโนโลยีอะไร แต่หากบอกว่ามันคือ VR (Virtual ...
28 ก.ย. 2023
08:30 - 15:30
ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
No event found!

ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy Explore) ณ ประเทศญี่ปุ่น World Smart Energy Week 2023 and visit Toyota City and Maishima Incineration Plant (Waste to Energy) in Japan

📢 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy Explore) ณ ประเทศญี่ปุ่น “World Smart Energy Week ...
12 พ.ย. 2023 - 17 พ.ย. 2023
All Day
ประเทศญี่ปุ่น
No event found!

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2023 เรื่อง ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยกับความผันผวนด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพลังงานในกระแสภาวะโลกร้อน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2023 เรื่อง“ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยกับความผันผวนด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพลังงานในกระแสภาวะโลกร้อน” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566เวลา 08.00 - ...
11 ต.ค. 2023
08:30 - 16:30
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
No event found!
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลด้านพลังงาน

ข้อมูลด้านพลังงาน พลังงานและเทคโนโลยีน่ารู้ ตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่สถาบันฯ วารสาร e-Nergy Focus หนังสือ/คู่มือต่างๆ

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

Future Energy Asia (FEA) 2023
1-COVID

ผู้สนับสนุน