สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
ติดต่อสถาบันฯ
CONTACT IIE

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

In-House Training

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร … [ อ่านต่อ ]

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รับสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่น รับเงินสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท, การอบรมด้านพลังงาน, การเยี่ยมชมโรงงาน และ ...
04 เม.ย. 2020 - 31 ต.ค. 2020
08:00 - 18:00

กิจกรรมพลังงานสัญจร ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 13”  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 8-9 ...
08 ต.ค. 2020 - 09 ต.ค. 2020
All Day
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
No event found!

เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology

          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology 5 ภูมิภาค กิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา Immersive ...
16 ต.ค. 2020 - 03 พ.ย. 2020
All Day
No event found!

กิจกรรมพลังงานสัญจร ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 13”  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 8-9 ...
08 ต.ค. 2020 - 09 ต.ค. 2020
All Day
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
No event found!
No event found!

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รับสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่น รับเงินสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท, การอบรมด้านพลังงาน, การเยี่ยมชมโรงงาน และ ...
04 เม.ย. 2020 - 31 ต.ค. 2020
08:00 - 18:00
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

จะรับมืออย่างไร? เมื่อเกิด New Normal ด้านพลังงาน งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 ในรูปแบบพิเศษ Online (Webinar) หัวข้อ“อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน” วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 17.00 น. Online ผ่าน Zoom Webinar