สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
ติดต่อสถาบันฯ
CONTACT IIE

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

In-House Training

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร … [ อ่านต่อ ]

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่เกิดขึ้น  ซึ่งการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงต้องใช้พลังงานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง หากแต่ “จะทำอย่างไร” เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้”           สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ...
04 มี.ค. 2021
09:00 - 12:00
Online (Webinar)
No event found!

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่เกิดขึ้น  ซึ่งการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงต้องใช้พลังงานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง หากแต่ “จะทำอย่างไร” เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้”           สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ...
04 มี.ค. 2021
09:00 - 12:00
Online (Webinar)
No event found!
No event found!
No event found!
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

สรุปโครงการอนุรักษ์พลังงานฯ ด้วย VR