สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
ติดต่อสถาบันฯ
CONTACT IIE

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

In-House Training

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร … [ อ่านต่อ ]

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รับสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่น รับเงินสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท, การอบรมด้านพลังงาน, การเยี่ยมชมโรงงาน และ ...
04 เม.ย. 2020 - 31 ต.ค. 2020
08:00 - 18:00

งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 หัวข้อ“อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน”

!!! ปัจจุบันทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทานด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ภาคอุตสาหกรรมจะรับมือและปรับตัวอย่างไร? เพื่อตอบรับ New Normal ทั้งด้านพลังงานและวิถีการดำเนินชีวิตหลังจากสถานการณ์โควิดครั้งนี้   สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 ในรูปแบบพิเศษ Online (Webinar) หัวข้อ“อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน”  พบกับสัมภาษณ์พิเศษ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ...
17 ก.ย. 2020
13:30 - 17:00
No event found!
No event found!
No event found!

งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 หัวข้อ“อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน”

!!! ปัจจุบันทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทานด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ภาคอุตสาหกรรมจะรับมือและปรับตัวอย่างไร? เพื่อตอบรับ New Normal ทั้งด้านพลังงานและวิถีการดำเนินชีวิตหลังจากสถานการณ์โควิดครั้งนี้   สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 ในรูปแบบพิเศษ Online (Webinar) หัวข้อ“อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน”  พบกับสัมภาษณ์พิเศษ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ...
17 ก.ย. 2020
13:30 - 17:00
No event found!

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs

เชิญชวนร่วมส่งแบบแสดงความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการสำหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รับสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่น รับเงินสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท, การอบรมด้านพลังงาน, การเยี่ยมชมโรงงาน และ ...
04 เม.ย. 2020 - 31 ต.ค. 2020
08:00 - 18:00
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดทำวีดีทัศน์ด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการสามารถศึกษาและนำไปปรับใช้ในองค์กรและหน่วยงานของตนเองได้