กฟน. จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการนำร่องฯ ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ในวันที่ 19, 26 กันยายน และ 3, 10 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่ DR…